Term and Condition

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข Siri365th

Term and Condition หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลง คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์และบริการทันที

1.การยอมรับและการแก้ไขข้อตกลง

เราอาจแก้ไขข้อตกลงเป็นครั้งคราว และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีผลบังคับใช้ภายใน 14 วันหลังจากเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือก่อนหน้านี้ หากกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งบังคับใด ๆ กำหนดไว้ คุณตกลงว่าการเข้าถึงหรือการใช้ไซต์หรือการใช้บริการของคุณหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขข้อตกลง

ยังคงเป็นความรับผิดชอบของคุณ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรับทราบข้อกำหนด และ เงื่อนไขของข้อตกลงที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ

เราอาจยุติหรือระงับการใช้บริการและ/หรือไซต์นี้ของคุณเมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และ ด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณละเมิดข้อตกลงโดยไม่ต้องให้ค่าชดเชยทางการเงินใดๆ แก่คุณ

2.การใช้ไซต์และบริการ

คุณจะใช้ไซต์และบริการได้ก็ต่อเมื่อคุณอายุเกิน 18 ปี และอายุเกินอายุที่ไซต์และบริการนั้นถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่บังคับใช้กับคุณ (“อายุตามกฎหมาย”)

เว็บไซต์และเนื้อหาที่รวมอยู่ในนั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อดึงดูดหรือกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณต้องหยุดใช้หรือเข้าถึงไซต์และบริการทันที

3.บริการ

เว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมคาสิโนและอุตสาหกรรมการพนัน (“บริการ”) เว็บไซต์และบริการมีให้ฟรีและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่ได้ดำเนินการเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์หรือโป๊กเกอร์ และไ ม่ยอมรับการเดิมพันหรือเดิมพันใดๆ

4.สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท บริษัทในเครือและผู้อนุญาต (ตามความเหมาะสม) เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ข้อมูล เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเนื้อหาอื่น ๆ กราฟิก แบบฟอร์ม อาร์ตเวิร์ก รูปภาพ รูปภาพ กราฟิก ภาพถ่าย ส่วนประกอบการทำงาน ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ดนตรี เสียง ข้อความ และแนวคิดและเอกสารเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใดๆ และเนื้อหาอื่นๆ ในหรือที่มีให้ผ่านทางไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหาไซต์”)

คุณตกลงที่จะไม่ลบหรือแก้ไขประกาศลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นใดบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์

นอกจากนี้ ชื่อแบรนด์และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าอื่นๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ (“เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าของบริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาต ( ตามความเหมาะสม) และหน่วยงานเหล่านี้สงวนสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

เนื้อหาและเครื่องหมายการค้าของไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณรับทราบว่าโดยการใช้บริการหรือโดยการใช้หรือการเยี่ยมชมไซต์ คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาของไซต์ และคุณสามารถใช้สิ่งเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงเท่านั้น

5.เนื้อหาของผู้ใช้

เราอาจอนุญาตให้คุณส่ง อัปโหลด โพสต์ อีเมล หรือทำให้ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย กราฟิก ภาพ วิดีโอ ข้อความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) บนเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านฟอรัมการสนทนาออนไลน์ และ สิ่งอำนวยความสะดวกในการแชท

คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทในเครือ จะไม่มีความรับผิดต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ และคุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องทั้งหมดต่อเราและบริษัทในเครือของเราในเรื่องนี้

การให้เนื้อหาผู้ใช้เป็นการให้สิทธิ์แก่บริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดชีพ เพิกถอนไม่ได้ ถ่ายโอนได้ ทั่วโลกในการใช้ คัดลอก ดำเนินการหาประโยชน์ แจกจ่าย ทำซ้ำ แสดง แก้ไข เพิ่ม ลบ แปล แก้ไข และสร้างอนุพันธ์ ทำงานตามเนื้อหาของผู้ใช้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาในลักษณะใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการโฆษณา) และในสื่อใด ๆ

และทั้งหมดที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือที่คิดค้นขึ้นหลังจากนี้ทั้งหมดโดยไม่มีการชดเชยใด ๆ ให้กับคุณ คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ คุณรับทราบและตกลงว่าทั้งบริษัทและบริษัทในเครือไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้

คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอาจถูกแก้ไขหรือลบออกโดยบริษัทและบริษัทในเครือ และคุณสละสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีหากเนื้อหาของผู้ใช้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

เมื่อเผยแพร่หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งมาสามารถอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้เยี่ยมชมรายอื่นหรือผู้ใช้ไซต์ และบุคคลที่สามสามารถใช้เพื่อส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอถึงคุณได้ บริษัทและบริษัทในเครือไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลระบุตัวบุคคลที่คุณเลือกส่งในเนื้อหาของผู้ใช้

คุณต้องสุภาพตลอดเวลาเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมใด ๆ ที่เราอาจตีความได้ว่าก้าวร้าว ก่อกวน ละเมิด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หยาบคาย แสดงความเกลียดชัง อนาจาร น่ารังเกียจ เหยียดผิว เหยียดเพศ ดูหมิ่นหรือไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้รายอื่น

คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการส่ง อัปโหลด โพสต์ หรือทำให้พร้อมใช้งานบนไซต์ เนื้อหาของผู้ใช้ หรือเนื้อหาอื่นใดที่: (i) เป็นหรือสนับสนุนกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม เหยียดหยาม ก่อกวน ละเมิด หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย ลามกอนาจาร ใส่ร้าย รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง หรือทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือที่น่ารังเกียจ;

(ii) คุณไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจ; (iii) ละเมิดกรรมสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ บุคลิกภาพ หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงผลจากการที่คุณไม่ได้รับ ยินยอมให้โพสต์ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคล

(iv) คุณได้รับการชดเชยหรือได้รับการพิจารณาใดๆ จากบุคคลที่สาม; (v) มีเนื้อหาที่ถูกจำกัดหรือซ่อน; (vi) ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือข้อตกลงใดๆ ที่บังคับใช้; (vii) ไม่เป็นความจริง มุ่งร้าย หรือสร้างความเสียหายต่อบริษัท บริษัทในเครือ หรือไซต์ (viii) ได้รับการออกแบบเพื่อแทรกแซงหรือขัดจังหวะไซต์ (ix) ทำให้ไซต์ติดเชื้อด้วยไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ และ

(x) โฆษณา ส่งเสริม หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือไซต์ออนไลน์อื่นใดที่เป็นคู่แข่งของบริษัท บริษัทในเครือ หรือไซต์ คุณจะต้องไม่บิดเบือนความจริงหรือแถลงเท็จเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือที่มาของเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ

Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา
Scroll to Top
Scroll to Top